تیم

خانه Team عليرضا نوربخش

عليرضا نوربخش

روان درمانگر


واجد شرایط

روان درمانگر

اطلاعات تماس

عليرضا نوربخش

عليرضا نوربخش

كارشناسي ارشد روانشناسي باليني

موسس دانشنامه روانشناسي مردمي

5 سال تجربه كار درمان باليني در بيمارستان روانپزشكي ايرانيان

6 سال تجربه درمان گري در مركز مشاوره و روانشناسي آرين