تیم

خانه Team بهاره مجیدی

بهاره مجیدی

روان درمانگر


واجد شرایط

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

اطلاعات تماس

پنج شنبه 9:00 الی 13:00
بهاره مجيدي

بهاره مجیدی