تیم

خانه Team دریا مدینه

دریا مدینه

روانسنج


واجد شرایط

کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی

اطلاعات تماس

دریا مدینه

كارشناس ارشد روانشناسي صنعتي سازماني از دانشگاه تهران مركز

دارای پروانه اشتغال تخصصی روانشناسی با شماره نظام 8433

 

سوابق کاری:

از 1396 تاکنون: روانسنج در گروه آتيه درخشان ذهن

 

از 1402 تاکنون: روانسنج گروه روانپزشکی ویان

 

از 1400 تاکنون: روانسنج کلینیک هیتان

 

از 1399 تا 1402: روانسنج کلینیک ذهن آرا

 

1392-1396 : بازی درمانگر کلاس های هوش و خلاقی(جهت افزایش توجه و تمرکز، سرعت عمل، تجسم فضایی، خلاقیت و…) در مدارس پایه ابتدایی:

مدرسه تطبیقی و بین الملل دختران

مدرسه تطبیقی و بین الملل پسران

مدرسه نیما یوشیج

مدرسه نور و دانش

مدرسه فجر دانش

مدرسه شمسای دانش

مدرسه رازی

مدرسه فیروزه

اکسیر دانش

نور المهدی

فجر دانش

 

1392-1396 : مدرس کلاس های بازی فکری در مرکز توانبخشی معلولین رعد

 

عضویت در:

 

۱۳۹۳ تا 1401: عضو گروه Spss داده های آماری( دانشگاه تهران)

 

 

 

 

 

سوابق تدریس:

مدرس کلاس های هوش و خلاقیت، موسسه پاراکس و مرکز توانبخشی معلولین رعد.

 

مقاله:

•       Madineh, Darya, Farhadian Atefe . Validity and Reliability of Child Developmental Test (CDI) in Children. 1397.

 

•       Social determinants of violence against adolescent married women and responding to it: A qualitative study in the Kurdish area of Iran.

Submitted in Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and

Policy, 2022, Accepted. (https://www.apa.org/pubs/journals/tra)