تیم

خانه Team دکتر ژاسنت صليبي

دکتر ژاسنت صليبي

روان درمانگر


واجد شرایط

روان درمانگر

اطلاعات تماس

دکتر ژاسنت صليبي

مدرک تحصیلی

دکترای رشته روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی، آبان ماه 1388

فعالیت های پژوهشی(به عنوان سرپرست طرح)

 • تالیف فرهنگ توصیفی روانشناسی اجتماعی(ناشر:انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  سال 1382)
 • ترجمه کتاب روانشناسی رشد نوشته ویلیام کرین ناشر: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی 1389
 • تالیف فرهنگ توصیفی روانشناسی تربیتی: پایان یافته 1396(زیرچاپ) انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
 • تالیف کتاب مباحثی از روانشناسی اجتماعی کاربردی: روانشناسی اجتماعی آموزش و پرورش(طرح موظف و خاتمه یافته 1398 (ارسال برای داوری علمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) 

همکاری در طرح

 • مؤلف بخش آموزش و پرورش و زن در طرح مبانی توسعه نیروی انسانی در ایران به سرپرستی دکتر حمید تنکابنی و خانم افسانه قنبر70 -1369
 • همکار طرح درآمدی بر شناسایی مفهوم سرمایه فرهنگی در اندیشه پیربوردیو به سرپرستی دکتر ناهید موید حکمت ( انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ 1391

سایر فعالیت های پژوهشی

 • عضو گروه مترجمان فرهنگ بزرگ روانشناسی آرتور ربر به سرپرستی دکتر یوسف کریمی، 1391 انتشارات رشد
 • پایان نامه دکترا تحت عنوان “مقایسه تأثیر آموزش خود نظم دهی زیمرمن و درمان شناختی رفتاری الیس بر تخفیف اضطراب ریاضی و نگرش نسبت به ریاضیات در دانش آموزان دختر سال اول نظری دبیرستان های شهر تهران،1388
 • تألیف کتاب “ایرانیان آشوری و کلدانی” ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی،1392
 • تالیف مدخل آسوریان در دانشنامه فرهنگ مردم ایران، بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران1391

فهرست مقالات

 • زن، سواد و توسعه: فصلنامه علمی  پژوهشی فرهنگ، سال دهم، شماره های 2 و 3  سال 1376
 • تربیت از دیدگاه نهج البلاغه: فصلنامه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، شماره 4 و 5 زمستان 79 و بهار 80
 • آزادی در مسیحیت: مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدنها، اردیبهشت 1380
 • مقدمه ای بر روانشناسی اجتماعی کاربردی: فرهنگ کتاب دوازدهم پاییز 1371
 • تحلیلی بر رشد فزاینده پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی ایران،پژهشنامه زنان، سال اول شماره2، پاییز و زمستان1382
 • رابطه بین شیوه های فرزند پروری و کمال گرایی مادران با سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دختر، پژوهشنامه زنان، بهار و تابستان 1392، سال 4 شماره 7، بهار 1392
 • بررسی رابطه خودکارآمدی تصوری و هوش هیجانی با سبک های مقابله با استرس در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی تیزهوش استان قم، جامعه پژوهی فرهنگی، بهار 1392، سال 4 شماره اول صفحه 129-154
 • بررسی رابطه جهت گیری های هدفی با هوش معنوی و مسئولیت پذیری بین دانش آموزان دختر سال اول دوره دوم متوسطه شهر تهران، جامعه پژوهی فرهنگی، دوره7، شماره2، تابستان 1395، صفحه89 -67(ژاسنت صلیبی، بهنوش محمدی
 • بررسی رابطه کما‌ل‌گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در میان دانش‌آموزان دبیرستانی دختر و پسر پایه دهم شهر تهران، منبع: پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، دوره اول، شماره 3، دی 1395 (الناز ناطق‌‌پور، ژاسنت صلیبی)
 • بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سلامت عمومی با رضایتمندی زناشویی در کارکنان زن متاهل دانشگاه تربیت مدرس، جامعه پژوهی فرهنگی، دوره6، شماره1، بهار1394، صفحه 72- 45(مریم خوش لهجه، ژاسنت صلیبی)
 • تحلیلی بر سهم ارتباطات غیرکلامی در کنش متقابل اجتماعی، جامعه پژوهی فرهنگی، دوره2، شماره2، زمستان 1390، صفحه 119-101(ژاسنت صلیبی)
 • رابطه بین شیوه های فرزندپروری و کمال گرایی مادران با سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان، پژوهش نامه زنان، دوره4، شماره7، بهار 1392
 • بررسی رابطه سلامت عمومی با فرسودگی شغلی و کفایت اجتماعی معلمان زن مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1392-1393، پژوهشنامه زنان، دور
  ه7، شماره15، بهار1395
 • رابطه بین ویژگی های شخصیتی و حمایت بین فردی با شادکامی در میان دانشجویان زن مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ساوه، پژوهشنامه زنان، دوره9، شماره23، بهار1397

مقالات علمی ترویجی و علمی مروری

 • اخلاق محوری در پژوهش، آن آفتاب خوبان ویژه نامه مرحوم بروجردی 1390
 • اثر بخشی آموزش تلفیقی تفکر انتقادی و تفکر خلاق بر یادگیری خود راهبر دانش آموزان دوره دوم دبیرستان، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی زمستان 1393
 • رابطه بین التزام دینی و هوش هیجانی با سازگاری عاطفی اجتماعی دختران سال دوم دبیرستان، تحقیقات روان شناختی، زمستان 1389
 • بررسی مقایسه ایی رابطه مولفه های زیر بنایی کمال گرایی مادران با میزان سازگاری هیجانی اجتماعی کودکان، کودک و روان، 1393
 • بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با سبک های هویت یابی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان ، کودک و روان 1393

مقالات بین المللی

 • The investigation relationship between perfectionism and mothers employment on social emotional adjustment of preschool children …, advances in environment al biology, اردن ، 2014
 • Comparative study of the relationship between perfectionism dimensions and coping strategies of stress among normal and delinquent …, international journal of current life sciences, اردن ، 2014
 • Studing the relationship of emotional intelligence with personality traits and …., international of review in life sciences, 2015, اردن

دیگر فعالیت های پژوهشی

 • مشارکت در اجرای امور فرهنگی ، تربیتی و اجتماعی از جمله مشارکت فعالانه در تشکیل جلسات هم اندیشی اساتید و نشست و جلسات دانشجویی جهت تبیین مباحث و مشکلات و رفع شبهات اعتقادی و …
 • مشارکت فعال در میزگرد حاشیه نشینی در  تهران از دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی
 • عضویت در راه اندازی شورایی متشکل از خبرگان (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
 • شرکت در کارگاه آموزشی نظام بین المللی حقوق بشر، بازنگری شورای حقوق بشر زنان و خانواده حقوق کودک ، 8/4/1389 لغایت 10/4/1389 به میزان بیست ساعت، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
 • داوری طرح های پژوهشی موظف همکاران هیات علمی پژوهشگاه به شرح ذیل:
 • الف: طرح شناخت در سالمندان تغییرات شناختی مرتبط با سن در سالمندان، شناسایی/پیامدها برای زندگی روزانه/آموزش،1397
 • ب: طرح پیشنهاد یک بسته جامع آموزشی مبتنی بر نظریه، به منظور ارتقاء مکانیسم های شناختی پایه در کودکان،1396
 • ج: طرح بنیادهای روانشناسی رشد و تربیت کودک و رویکرد فلسفه برای کودکان،1391
 • د: طرح بررسی جایگاه نظریه یادگیری محور ویگوتسکی در برنامه فلسفه برای کودکان،1392
 • عضویت در هیات داوران دومین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی نشان خواجه نصیرالدین طوسی در سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی اسفند 1391
 • سخنرانی تحت عنوان  های آشور پژوهی و میراث فرهنگ در ایران و جهان(1394) و رویکرد سازنده گرایی به تعلیم و تربیت1391
 • عضویت در هیات تحریریه دو نشریه جامعه پژوهی فرهنگی و پژوهشنامه زنان از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ویراستار علمی مقالات مجلات علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی(فصلنامه فرهنگ، سال 22، شماره اول، بهار 1388، جامعه پژوهی فرهنگی و پژوهشنامه زنان از تاریخ انتشار تاکنون) شامل بیش از50 مقاله علمی پژوهشی

فعالیت های اجرایی

مدیرگروه مسائل اجتماعی فرهنگی ایران در پژوهشکده مطالعات اجتماعی علوم انسانی از سال 1391 تا کنون(1398)

تدریس

الف: دانشگاه الزهرا (از سال 1389تا 1391)

 • تدریس مبانی روان شناسی مفاهیم اساسی 3 واحد دانشگاه الزهرا
 • تدریس روان شناسی عمومی 2 واحد دانشگاه الزهرا
 • تدریس روان شناسی تربیتی 2 واحد دانشگاه الزهرا
 • تدریس روان شناسی رشد (کودکی) 2 واحد دانشگاه الزهرا
 • تدریس مبانی روان شناسی کودک تا کهولیت 2 واحد دانشگاه الزهرا

ب: دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران مقطع کارشناسی ارشد(1390الی1396)

 • دروس روانشناسی رشد ، نظریه های رشد و  مبانی نگرش و تغییر نگرش

تقدیرنامه ها

 • دریافت مدال طلا و تندیس افتخار و لوح تقدیر برای بهترین پایان نامه دکتری در سالهای 1389-1390 در مراسم جایزه علمی دکتر کاردان در دانشگاه تهران در دیماه،1390
 • دریافت لوح تقدیر به عنوان هیات علمی شایسته تقدیر در هفته پژوهش ، 1390
 • دریافت لوح تقدیر به عنوان نویسنده برتر در هفته کتاب 1389 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • دریافت لوح تقدیر علمی پژوهشی به مناسب ولادت حضرت علی در خردادماه 1389 از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی