تیم

خانه Team دکتر محبوبه امیدی نژاد

دکتر محبوبه امیدی نژاد

روان درمانگر


واجد شرایط

مدرس دانشگاه؛ دکتری روانشناسی

اطلاعات تماس

دوشنبه - سه شنبه 09:00 - 21:00
پنج شنبه 09:00 - 21:00

دکتر محبوبه امیدی نژاد

سوابق حرفه ای

 

 • انجام ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات روانشناختی به عنوان مشاور و همچنین روان درمانگر، زوج و خانواده درمانگر و مشاوره پیش از ازدواج در مراکز زیر:

– دانشگاه شهيد بهشتي

– مركز مشاوره اكسير

– كلينيك ذهن آرا

– كلينيك روان رشد

– كلينيك پویه(دکتر پورحنیفه)

– مركز مشاوره مهرگان پژوه

– مدرسه بهشت فردوس

– مدرسه ترانه زندگي

 

 • انجام مصاحبه استخدامی برای مراکز زیر:

– بانك تجارت، بانك پاسارگاد، بانك كارآفرين، بانك صنعت و معدن، پست بانك، نیروگاه شهید رجایی، جیرینگ(همراه اول)، شرکت تجهیزات ارگ پارسیان(TAPCO)، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و …..

 

 • روانشناس صنعنتی سازمانی در کلینیک اکسیر

 

 • تولید محتوا و مقاله دفتر مجله تخصصی مادر و کودک (بامام)

 

 • لیست دروس تدریس شده در دانشگاه

– اختلال های رفتاری و هیجانی

– روش های اصلاح رفتار

– مبانی راهنمایی و مشاوره

– روانشناسی رشد

– روانشناسی تربیتی

– روانشناسی عمومی

– آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

– شناخت کودکان اشتثنایی

– روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه

– کلیات راهنمایی و مشاوره

– بهداشت روانی

 

 • مقاله خارجي

ISI

-Mahboobeh Omidinejad, Jacenthe Salibi

]THE INVESTIGATION RELATIONSHIP BETWEEN PERFECTIONISM AND MOTHERS`EMPLOYMENT ON SOCIAL- EMOTIONAL ADJUSTMENT OF PRE-ESCHOOL CHILDREN(3-6ages)IN TEHRAN AND KARAJ CITIES[.

Advances in Environmental Biology] ISSN1995-0756[…] EISSN1998-1066[abstracting and indexing

 • مقاله داخلي

– مقاله علمی-پژوهشی دانشکده پزشکی

تاثیر مداخله نوروفیدبک بر میزان توجه و تمرکز،مشکلات رفتاری و سازگاری هیجانی اجتماعی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون جنبشی6تا12سال،دوره62سال1398

– مقاله علمی-پژوهشی مطالعات ناتوانی

تاثیر مداخله آموزش مدیریت  رفتاری والدین(PMT بر پایه رویکرد ارزیابی رفتار کارکردیFBA) ، بر میزان توجه و تمرکز، مشکلات رفتاری، سازگاری هیجانی اجتماعی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی  6 تا 12 سال شماره10سال99

– مقاله علمی-پژوهشی دانشکده پزشکی

مقایسه  مداخله های آموزش مدیریت  رفتاری والدین، نوروفيدبك و دارودرمانی بر میزان توجه و تمرکز، مشکلات رفتاری و سازگاری هیجانی- اجتماعی کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بيش فعالي6تا12سال در شهر تهران

– کنفرانس علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی: بررسي رابطه كمال گرايي(انطباقي وغيرانطباقي) وسطح تحصيلات مادران باميزان سازگاري هيجاني اجتماعي كودكان دختر و پسر (3-6) سال پيش از دبستان شهر تهران وكرج (چاپ در مجموعه مقالات).محبوبه امیدی نژاد

 

 • فصلنامه آموزشي پژوهشي كودك و روان:

– بررسي مقايسه¬اي رابطه مؤلفه¬هاي زيربنايي  كمال گرايي مادران(شاغل وخانه دار)با ميزان سازگاري هيجاني اجتماعي كودكان 3-6پيش از دبستان شهر تهران و كرج. محبوبه اميدي نژاد، دكتر ژاسنت صليبي

– بررسي رابطه كمال گرايي(انطباقي وغيرانطباقي) وسطح تحصيلات مادران باميزان سازگاري هيجاني اجتماعي كودكان دختر و پسر (3-6) سال پيش از دبستان شهر تهران وكرج (چاپ در مجموعه مقالات).محبوبه امیدی نژاد

 

 • طرح پژوهشس

–  بررسی رابطه هیجان خواهی و سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه طبرستان

– بررسی رابطه کمال گرایی واشتغال مادر بر میزان سازگاری هیجانی اجتماعی کودکان 3تا6سال پیش ازدبستان شهر تهران و کرج

– مقایسه مداخله های آموزش مدیریت رفتاری والدین(PMT بر پایه رویکرد ارزیابی رفتار کارکردیFBA)، نوروفیدبک و دارودرمانی بر میزان توجه و تمرکز، مشکلات رفتاری و سازگاری هیجانی- اجتماعی کودکان دارای اختلال نقص توجه /بیش فعال 6 تا 12 سال

 

 • کتاب
 • کتاب روان شناسی تربیتی نویسنده Paul Eggen & Don Kauchak(زیر چاپ)