تیم

خانه Team هانیه لواف

هانیه لواف

روان درمانگر


واجد شرایط

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

اطلاعات تماس

سه شنبه 09:00 - 21:00
هانيه لواف

هانیه لواف

كارشناسي ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه شهيد بهشتي

 

سوابق علمي و آموزشي
 

دوره هاي آموزشي طي شده :

●       کارگاه تربیت درمانگر کودک، دکتر سارا گودرزی، مرکز خانه خورشید، 200 ساعت، خرداد 1400.

●       کارگاه تربیت درمانگر کودک، دکتر  الهام ده یادگاری، مرکز آرامش، 120 ساعت، مهر ماه 1398.

●       دوره آموزشی تربیت درمانگر نوجوان، خانم دکتر الهام ده یادگاری، مرکز آرامش، 150 ساعت، اسفند 1400.

●       دوره تربیت طرحواره درمانگر کودک و نوجوان، دکتر سارا گودرزی، مرکز مشاوره خانه خورشید، 55 ساعت، اردیبهشت 1401.

 

●       دوره جامع مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان، دکتر سارا گودرزی، خانه خورشید، 100 ساعت، آبان ماه 1399.

 

●       کارگاه تشخیص و درمان بیش فعالی، دکتر سیما قدرتی، مرکز مشاوره شغلی و تحصیلی فرهیختگان جوان، 8 ساعت، بهمن ماه 1394.

 

●       اجرا و تفسیر تست اندریافت موضوع کودکان (CAT)، دکتر کامبیز کامکاری، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، تیرماه 1396.

 

●       کارگاه اجرا و تفسیر تست استنفورد بینه، دکتر کامبیز کامکاری، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیاء، 12 ساعت، مهرماه 1395.

 

●       کارگاه  CBT کودک، دکتر کارینه طهماسیان، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 8 ساعت، آبان 1393.

 

●       کارگاه ارزیابی اختلالات هیجانی (شناسایی، تشخیص و درمان)، دکتر کامبیز کامکاری، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 10ساعت، مرداد 1398.

 

●       کارگاه آموزش تکنیک های توانمندی شناختی و حسی – حرکتی کودکان، دکتر سارا گودرزی، مرکز روانشناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 10 ساعت، آذر 1395.

 

●       کارگاه مدیریت شکست های عاطفی، دکتر فرشته موتابی، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، آذر ماه 1393.

 

●       کارگاه مهارت ها و سبک های فرزندپروری، دکتر یعقوب شفیعی فرد، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 8 ساعت، اردیبهشت 1396.

 

●       کارگاه ارزیابی اختلال نقص توجه/ بیش فعالی/ تکانشی ( تشخیص، شناسایی و درمان)، دکتر کامبیز کامکاری، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 10 ساعت، مهرماه 1398.

 

●       کارگاه مربیگری مهارت های زندگی کودکان، دکتر سارا گودرزی، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیاء، 16 ساعت، شهریور 1395.

 

●       کارگاه آموزشی سبک های فرزندپروری، دکتر یعقوب شفیعی فرد، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 5 ساعت.

 

●       کارگاه آموزشی تحلیل و تفسیر نقاشی خانم دکتر فرزین راد، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 8 ساعت، شهریور 1396.

 

●       کارگاه آموزشی زبان بدن و تحلیل رفتار متقابل، جلال مسلمان یزدی، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 5 ساعت، اردیبهشت 1397.

 

●       کارگاه مداخلات شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی کودکان، دکتر سارا گودرزی، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 8 ساعت، شهریور 1395.

 

●       کارگاه کارورزی، دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 150 ساعت، دی 1394.

 

●       کارگاه آموزشی فرزندپروری پیشرفته، دکتر یعقوب شفیعی فرد، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 5 ساعت، اردیبهشت 1397.

 

●       کارگاه مربیگری فرزندپروری، خانم دکتر سارا گودرزی، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیاء، 8 ساعت، شهریور 1395.

 

●       کارگاه اختلالات کودک، دکتر حامد محمدی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 12ساعت، خرداد 1392.

 

●       کارگاه دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواج (نظری و عملی)، دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 50 ساعت، تیر 1394.

 

●       کارگاه اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون MMPI-2، دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 24 ساعت، آذر 1394.

 

●       کارگاه دوره آموزشی مشاوره زوج و خانواده (زوج درمانی و خانواده درمانی)، دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 72 ساعت، شهریور 1394.

 

●       کارگاه سکس تراپی، دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 12 ساعت، اردیبهشت 1394.

 

●       کارگاه مهارت های مقابله ای در برخورد با استرس، دکتر اثباتی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 6 ساعت، آذر 1391.

 

●       کارگاه نظریه انتخاب، دکتر حسام فیروزی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 8 ساعت، مهر ماه 1393.

 

●       کارگاه اختلالات روان شناختی کودک، دکتر خوشنویس، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 6 ساعت، اردیبهشت 1392.

 

●       کارگاه اصول مشاوره تلفنی، دکتر نوروزی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 6 ساعت، اردیبهشت 1392.

 

●       کارگاه مدل رهیاب در مشاوره، دکتر جنگوردی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 4 ساعت، اردیبهشت 1392.

 

●       کارگاه اصول رشد کودک، دکتر خوشنویس، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 6 ساعت، خرداد 1392.

 

●       کارگاه درمان وسواس، دکتر آذردخت مفیدی، 6 ساعت، آذر ماه 1392.

 

●       کمک های اولیه سازمان بهزیستی، خانم حمزه، پرستار اورژانس تهران، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 22 ساعت، اردیبهشت 1398.

 

●       کارگاه اصول اساسی حمایت های روانی و اجتماعی، دکتر دمیرچی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، اردیبهشت 1398.

 

●       کارگاه مدیریت خشم، دکتر دمیرچی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، تیرماه 1398.

 

●       کارگاه مدیریت اضطراب و استرس، دکتر دمیرچی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، مرداد 1398.

 

●       کارگاه مدیریت و فنون مداخله در بحران، خانم دکتر تحقیقی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، شهریور 1398.

 

●       کارگاه مدیریت زندگی، دکتر دمیرچی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، شهریور 1398.

 

●       کارگاه درمان و مداخله در سوگ کودک، خانم دکتر صالحیان، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، آذر 1398.

 

 

سوابق حرفه ای
●       دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 

●       عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، شماره عضویت 14557

 

●       عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، در سال 1392 تا 1394

 

●       عضو تیم طرح محب (مشاوره حمایتی بلایای طبیعی) بهزیستی شمیرانات، از سال 98

 

●       درمانگر کودک و نوجوان، آموزش والدین و ارزیاب مرکز یاسان، خانم دکتر آسیه اناری

 

●       درمانگر کودک و نوجوان مرکز روانشناسی و روانپزشکی آنلاین ایمانا

 

●       درمانگر کودک و نوجوان مرکز مشاوره آرمان سلامت، خانم دکتر حکیمی راد / هیات لنی دانشگاه شهید بهشتی

 

●       درمانگر کلینیک دانشگاه شهید بهشتی، کلینیک مادر و کودک

 

●       درمانگر مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی

 

●       درمانگر مرکز مشاوره و روانشناسی شیوا از سال 95 تا 98

 

●       درمانگر کلینیک رهنمون (هنر آسای)، دکتر علی زاده محمدی در سال 1392_1394

 

●       درمانگر کلینیک دانشگاه شهید بهشتی، بلوار کشاورز

 

●       درمانگر کلینیک پیشگامان سلامت در سال 1393_1394

 

●       برگزاری کارگاه درمان اضطراب امتحان، دبیرستان دخترانه ایرج رستمی، منطقه 5

 

●       ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده در اردیبهشت ماه سال 1393 در دانشگاه شهید بهشتی

 

●       مسئول خط مشاوره تلفنی مرکز یاسان

 

●       مشاور خط تلفنی صدای یارا از سال 92 تا 94

 

●       مشاور خط تلفنی کودک فردا در سال 95

 

●       اجرا و تفسیر تست تهران استنفورد بینه

 

●       اجرا و تفسیر تست اندریافت موضوع کودکان (CAT)

 

●       برگزاری کارگاه های آموزش مهارت های زندگی به کودکان در کلینیک مادر و کودک دانشگاه شهید بهشتی

 

●       برگزاری کارگاه مصاحبه بالینی با کودک و نوجوان و والدین برای دانشجویان در سال 95

 

●       برگزاری کارگاه های بازی و رشد مادر و کودک

 

●       برگزاری کارگاه های فرزندپروری با رویکردهای مختلف

 

●       برگزاری کارگاه های تعامل مثبت با نوجوان

 

●       ارزیابی سلامت روانی و مشکلات رفتاری کودکان مهد زبان مهرداد

 

پژوهش،طرح پژوهشی،تالیف،ترجمه
 

●       نقش واسطه‎ای مشکلات درونی‎سازی در رابطه ناگویی هیجانی و مشکلات برونی‎سازی، هانیه لواف، سعید قنبری، امید شکری، فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی.

 

●       نقش واسطه ای مدلهای ارتباطی زوجین در رابطه بین تعارض زناشویی و مشکلات درونی سازی و برونی سازی شده دختران، هانیه لواف، سعید قنبری، امید شکری، دو فصلنامه انجمن روانشناسی خانواده ایرانی، دوره اول، شماره 2، پاییز و زمستان 1393.

 

●       ارتباط بین سبک زندگی با سبک فرزندپروری پدران: نقش عامل اعتیاد پدر، مجتبی حبیبی، هانیه لواف، محسن حاجی شیخی، مجله روانپزشکی و  روانشناسی بالینی ایران.

 

●       رابطه سبکهای زندگی و سبکهای فرزندپروری با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی معتاد بودن پدر: ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت ماه 1393.

 

●       رابطه عملکرد خانواده و تصویر بدنی در دختران نوجوان: نقش واسطه ای کمال گرایی، هانیه لواف، سعید قنبری، ندا نظربلند، پروانه سبزواری، فصلنامه روانشناسی.

 

●       اثربخشی مداخله شناختی _ رفتاری گروهی بر کاهش اضطراب امتحان دختران دبستانی، سعید قنبری، هانیه لواف، کارینه طهماسیان، فرخنده احمدی پور، فصلنامه روانشناسی مدرسه.