تیم

خانه تیم
Blank Image

ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات روانشناختی روان درمانگر، زوج و خانواده درمانگر و مشاوره پیش از ازدواج شماره پروانه: 5994

دکتر محبوبه امیدی نژاد

روان درمانگر

Blank Image

بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شماره نظام پزشکی: 126173

دکتر فاطمه قلي پور

روان درمانگر

روانپزشک

Blank Image

روان درمانگر تحلیلی و هیپنوتراپیست عضو انجمن روانشناسی امریکا

دکتر هاله شایسته

روانکاو

Blank Image

کارشناس ارشد مشاور خانواده از دانشگاه شهید بهشتی شماره پروانه نظام روانشناسی: 1638024

هانیه لواف

روان درمانگر